Dein Gutscheincode [code] ist aktiv. Happy Shopping!

Polityka anulowania

.

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie wynikają z jej działalności gospodarczej ani zawodowej:

1. O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny

.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (GYMTASTIC® UG, Domänenweg 1C, 31171 Hildesheim, E-mail: kundenservice@gymtastic.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i zwrócić towary w terminie określonym poniżej.

1.2 Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Zatrzymamy opłatę manipulacyjną w wysokości 3,90 € za przetwarzanie. Jeśli akceptacja zostanie odrzucona bez przyczyny widocznej dla GYMTASTIC lub jeśli towary nie mogą zostać dostarczone, zostaną naliczone następujące opłaty:

  1. Wysyłki z DE/ AT opłata w wysokości €9.90
  2. Przesyłki ze wszystkich innych krajów €14.90

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towarów z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towary przed upływem czternastu dni.
Ponosisz bezpośrednie koszty ubezpieczonego zwrotu towarów.
Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obsługi, która nie jest konieczna do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

1.3 Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie.

Informacje ogólne

1. Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towarów. Prosimy o zwrot towarów w oryginalnym opakowaniu i nieotwartych wraz z całą zawartością.

2. prosimy o niewysyłanie towarów do nas za pobraniem, jeśli to możliwe.

3.

3. należy pamiętać, że spełnienie powyższych warunków jest warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz PDF