Twój kod kuponu [kod] jest aktywny. Udanych zakupów!

Polityka anulowania

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie wynikają z jej działalności gospodarczej ani zawodowej:

1. O POLITYCE ANULOWANIA

1.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Ecomnio Operations UG, Domänenweg 1C, 31171 Hildesheim, Niemcy,e-mail: kundenservice@gymtastic.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i zwrócić towary w terminie określonym poniżej.

1.2 Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Zatrzymamy opłatę manipulacyjną w wysokości 3,90 € za przetworzenie anulowania. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia bez przyczyny widocznej dla GYMTASTIC lub jeśli towary nie mogą zostać dostarczone, naliczone zostaną następujące opłaty:

  1. Przesyłki z DE/ AT opłata 9,90 €
  2. Przesyłki ze wszystkich innych krajów 14,90 €

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania towarów z powrotem lub do momentu dostarczenia dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni.
Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty ubezpieczonego zwrotu towarów.
Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

1.3 Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie.

Informacje ogólne

1. należy unikać uszkodzenia i zabrudzenia towarów. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, nieotwarty i z całą zawartością.

2. nie należy odsyłać towarów do nas za pobraniem.

3. należy pamiętać, że spełnienie powyższych warunków jest warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

2. PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz PDF