Twój kod kuponu [kod] jest aktywny. Udanych zakupów!

Ogólne warunki handlowe

.

Ogólne warunki

1. zakres zastosowania

Następujące ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą "GYMTASTIC" (zwanym dalej "Sprzedawcą") a konsumentami lub przedsiębiorcami (zwanymi dalej "Kupującym") na stronie internetowej https://highlash.com w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Niniejsze Ogólne Warunki mają również zastosowanie do przedsiębiorców bez odrębnego włączenia do wszystkich obecnych i przyszłych umów, dostaw i innych usług sprzedawcy.

Umowy i warunki przedsiębiorcy, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków, zostają niniejszym odrzucone i będą uważane za uzgodnione między sprzedawcą a przedsiębiorcą tylko wtedy, gdy sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność na piśmie.

>

2 Zawarcie umowy

2.1 Istotne cechy towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz okres ważności ofert ograniczonych czasowo są określone w poszczególnych opisach produktów na stronie https://gymtastic.de/ .

2.2 Istotne cechy towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz okres ważności ofert ograniczonych czasowo są określone w poszczególnych opisach produktów na stronie https://gymtastic.de/ .

2.2 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.3 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku, klikając przycisk kończący proces zamawiania.

.

2.4 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

2.4 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni.

- wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta jest decydujące w tym zakresie, lub

- poprzez dostarczenie klientowi zamówionych towarów, przy czym decydujące znaczenie w tym zakresie ma otrzymanie towarów przez klienta, lub

- żądając zapłaty od klienta po złożeniu zamówienia

.

Jeśli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i wysyłany do klienta w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia klienta. Sprzedawca nie będzie udostępniał tekstu umowy poza tym zakresem.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może rozpoznać ewentualne błędy wprowadzania danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym do lepszego rozpoznawania błędów wprowadzania danych może być funkcja powiększenia przeglądarki, która powiększa wyświetlacz na ekranie. Podczas elektronicznego procesu zamawiania klient może poprawiać swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku, który finalizuje proces zamawiania.

2.7 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywają się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do przetwarzania zamówienia jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym sprzedawca zlecił przetworzenie zamówienia, mogą zostać dostarczone.

2.8 Techniczne etapy procesu składania zamówienia

Podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy, proces składania zamówienia składa się z następujących etapów technicznych. Najpierw kupujący wybiera żądany produkt, klikając przycisk "Dodaj do koszyka". Produkty w koszyku są następnie wyświetlane kupującemu. Produkty znajdujące się w koszyku można usunąć, klikając przycisk "Usuń". Klikając przyciski "+" i "-", kupujący ma możliwość zmiany liczby wybranych produktów. Aby sfinalizować zamówienie, kupujący musi potwierdzić ogólne warunki sprzedawcy i zaakceptować zasady anulowania zamówienia, zaznaczając odpowiednie pola. Po kliknięciu przycisku "Do kasy" kupujący przechodzi do kolejnego etapu procesu składania zamówienia - "Informacje o kliencie". Po wprowadzeniu przez kupującego swojego imienia i nazwiska, adresu, w tym adresu rozliczeniowego i, w stosownych przypadkach, innego adresu dostawy, a także adresu e-mail w podanych polach, może on przejść do następnego kroku procesu zamówienia "Wysyłka", klikając przycisk "Przejdź do metody wysyłki". W tym miejscu można wybrać tylko bezpłatną wysyłkę standardową. Klikając przycisk "Przejdź do metody płatności", kupujący przechodzi do następnego kroku procesu zamówienia, "Płatność". Po wybraniu przez kupującego metody płatności oferowanej przez sprzedawcę, a mianowicie "Karta kredytowa", "Paypal", "Sofort", "Faktura z Klarna" lub "Zakup na raty z Klarna", i odpowiednim jej wybraniu, kupujący zostanie przeniesiony na stronę przeglądu zamówienia "Sprawdź zamówienie", klikając przycisk "Sprawdź zamówienie". Na stronie przeglądu zamówienia kupujący ma możliwość ponownego sprawdzenia danych wymaganych do zamówienia, wybranej metody płatności i wybranych produktów przed sfinalizowaniem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Kup teraz".

Jeśli wybrano metodę płatności "PayPal", kupujący jest przenoszony na stronę PayPal poprzez kliknięcie przycisku "Kup teraz" i jest automatycznie przekierowywany z powrotem na stronę przeglądu zamówień w sklepie internetowym sprzedawcy po wprowadzeniu swoich danych logowania i zakończeniu procesu płatności.

2.9 Anulowanie zamówienia nie jest możliwe po jego złożeniu. Kupującemu przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy (patrz OWH 5.)3. język umowy

Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.

4. przechowywanie tekstu umowy

Tekst umowy jest przechowywany przez samego sprzedającego i udostępniany kupującemu przez samego sprzedającego przed zawarciem jego zamówienia i wysyłany ponownie pocztą elektroniczną po zawarciu umowy. OWH mogą być przeglądane i pobierane przez kupującego w dowolnym momencie na tej stronie. Kupujący może przeglądać poprzednie zamówienia na swoim koncie klienta.

5. prawo do odstąpienia od umowy

5.1 Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z polityką odstąpienia od umowy sprzedawcy. W przypadku anulowania kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 3,90 €. Kwota ta zostanie odliczona od zwracanej ceny zakupu. Więcej informacji na temat obowiązujących opłat można znaleźć w polityce anulowania.

5.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów sprzedaży na odległość dotyczących dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie.

6. ceny i opcje płatności

6.1 Ceny podane przez Sprzedawcę zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT i należy je rozumieć jako ceny ostateczne plus wszelkie dodatkowe koszty wysyłki, które mogą zostać poniesione. Koszty pakowania i wysyłki są podane oddzielnie na stronie internetowej "Warunki dostawy i płatności".

6.2.

6.2 Następujące opcje płatności są dostępne dla Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego:

a) PayPal

Jeśli Kupujący wybierze metodę płatności PayPal, Kupujący płaci cenę zakupu za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Jeśli kupujący posiada już konto PayPal w systemie PayPal, zostanie przekierowany do systemu PayPal i musi potwierdzić zlecenie płatności sprzedawcy po wprowadzeniu swoich danych dostępu do konta PayPal kupującego. Odpowiednie warunki korzystania z systemu PayPal można znaleźć pod następującym linkiem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Jeśli kupujący nie posiada konta PayPal, płatności można dokonać za pomocą funkcji "Płatności bez konta PayPal" po przekierowaniu do serwisu PayPal. Odpowiednie warunki korzystania z płatności bez konta PayPal można wyświetlić pod następującym linkiem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

b) Karta kredytowa

Jeśli kupujący wybierze płatność kartą kredytową, cena zakupu zostanie zarezerwowana na jego karcie kredytowej w momencie składania zamówienia ("autoryzacja"). Konto karty kredytowej kupującego jest faktycznie obciążane w momencie, gdy sprzedawca wysyła towary do kupującego

.

c) Zakup na fakturę Klarna & zakup na raty i natychmiastowy przelew bankowy

Jeśli kupujący wybierze metody płatności przedpłata Klarna zakup na fakturę & zakup na raty i natychmiastowy przelew bankowy, kupujący płaci cenę zakupu za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm. Płatność jest dokonywana na rzecz Klarna w każdym przypadku:

  • Faktura: Termin płatności wynosi 14 dni od wysyłki towaru/biletu/ lub, w przypadku innych usług, świadczenia usługi. Warunki wystawiania faktur za zakup na konto dla dostaw do Niemiec można znaleźć tutaj, a dla dostaw do Austrii tutaj..
  • Zakup ratalny (dostępny tylko w Niemczech): Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz elastycznie płacić za zakup w miesięcznych ratach wynoszących co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 EUR) lub na warunkach określonych w inny sposób w kasie. Płatność w ratach jest wymagalna na koniec każdego miesiąca po wysłaniu przez Klarna miesięcznej faktury. Więcej informacji na temat zakupów ratalnych, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytów konsumenckich, można znaleźć tutaj..
  • Natychmiastowy przelew bankowy: Potrzebujesz tylko numeru IBAN, BIC, PIN i TAN. Korzystając z bezpiecznego formularza płatności od Klarna Bank AB, który nie jest dostępny dla sprzedawców, Sofortüberweisung automatycznie ustawia przelew na Twoim internetowym koncie bankowym w czasie rzeczywistym. Kwota zakupu jest przelewana natychmiast i bezpośrednio na konto bankowe sprzedawcy. Jeśli wybierzesz metodę płatności Sofortüberweisung, na końcu procesu zamówienia otworzy się wstępnie wypełniony formularz. Zawiera on już nasze dane bankowe. Ponadto kwota przelewu i powód płatności są już wyświetlane w formularzu. Musisz teraz wybrać kraj, w którym masz konto bankowe online i wprowadzić kod BIC. Następnie wprowadź te same dane, co podczas rejestracji w bankowości internetowej (IBAN i PIN). Potwierdź zamówienie, wprowadzając numer TAN. Natychmiast po tym otrzymasz potwierdzenie transakcji. Zasadniczo każdy użytkownik Internetu może korzystać z Sofortüberweisung jako metody płatności, jeśli posiada autoryzowane konto bankowości internetowej z procedurą PIN/TAN. Należy pamiętać, że Sofortüberweisung nie jest jeszcze dostępny w kilku bankach. Więcej informacji na temat tego, czy dany bank obsługuje tę usługę, można znaleźć tutaj..

Korzystanie z metod płatności przedpłata Klarna zakup faktury & zakup ratalny i natychmiastowy przelew bankowy wymaga pozytywnej weryfikacji kredytowej. W związku z tym przekazujemy Twoje dane do Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach inicjowania zakupu i przetwarzania umowy kupna. Należy pamiętać, że możemy zaoferować tylko te metody płatności, które są dozwolone na podstawie wyników kontroli kredytowej. Dalsze informacje i warunki użytkowania Klarna dla Niemiec można znaleźć tutaj, a dla Austrii tutaj. Ogólne informacje o Klarna można znaleźć tutaj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności Klarna dla Niemiec i Austrii.

.

7. warunki dostawy i wysyłki

7.1 O ile nie uzgodniono inaczej, towary będą dostarczane poprzez wysyłkę na adres dostawy określony przez Kupującego w procesie zamówienia.

7.2 Towar zostanie dostarczony zgodnie z kosztami wysyłki i terminami dostawy podanymi na stronie internetowej "Warunki dostawy i płatności" oraz w opisie produktu.

>

7.3 Wszelkie opłaty celne lub podatki lokalne muszą być ponoszone przez kupującego.

8.

8. zastrzeżenie własności

Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu dokonania pełnej zapłaty.

9. gwarancja

Gwarancja podlega przepisom ustawowym.

10.

10. uszkodzenia transportowe

W przypadku dostarczenia towarów z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, kupujący jest proszony o niezwłoczne złożenie reklamacji do dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeżeli kupujący nie złoży reklamacji lub nie skontaktuje się ze sprzedawcą, nie ma to wpływu na istnienie ustawowych praw gwarancyjnych.

>

11 Odpowiedzialność

Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbania obowiązków, chyba że dotyczą one szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia lub gwarancji lub roszczeń z tytułu oszustwa lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto odpowiedzialność za naruszenie obowiązków, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu kupujący może regularnie polegać, pozostaje nienaruszona. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez przedstawicieli prawnych lub zastępców sprzedającego.

12.

12. informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. "platformę ODR"), do której dostęp można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

>

Sprzedawca nie chce ani nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

13. kodeksy postępowania

Sprzedawca nie podporządkował się żadnemu kodeksowi postępowania.

14.

14 Obsługa klienta

Sprzedawca nie oferuje żadnej obsługi klienta poza rozpatrywaniem ustawowych roszczeń gwarancyjnych.

>

15.

15. postanowienia końcowe

15.1.

15.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków jest nieważne, pozostała część umowy pozostaje ważna. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednimi przepisami ustawowymi.

15.2.

15.2

Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, zastosowanie ma prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Sprzedawcą a Kupującym jest miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.

>

16. program dla influencerów

Rejestrując się w naszym programie influencerskim, zarejestrowana osoba wyraża zgodę na współpracę polegającą na lokowaniu produktu na Instagramie w postaci dwóch historii na Instagramie z pięcioma sekwencjami każda oraz postu w kanale Instagram.

Zarejestrowana osoba musi wykonać tę współpracę w ciągu 21 dni od otrzymania produktów.

>

Jeśli współpraca nie zostanie przeprowadzona zgodnie z ustaleniami lub w ogóle, firma GYMTASTIC zastrzega sobie prawo do wystawienia zarejestrowanej osobie faktury na pełną kwotę produktów.

17. postanowienia końcowe

17.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków jest nieważne, pozostała część umowy pozostaje ważna. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednimi przepisami ustawowymi.

17.2.

17.2

Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, zastosowanie ma prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Sprzedającym a Kupującym jest miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedającego.

18. Gwarancja zwrotu pieniędzy

.

Gwarancja zwrotu pieniędzy jest możliwa w ciągu 7 dni i dotyczy Pistoletu do masażu. Mamy absolutne zaufanie do naszych produktów, dlatego oferujemy 100% satysfakcji lub gwarancję zwrotu pieniędzy.W mało prawdopodobnym przypadku niezadowolenia z produktów GYMTASTIC® i chęci skorzystania z naszej gwarancji zwrotu pieniędzy, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta. Po sprawdzeniu, zwrot pieniędzy zostanie przetworzony. Na skorzystanie z gwarancji zwrotu pieniędzy masz 7 dni od daty zakupu.W przypadku gwarancji zwrotu pieniędzy kupujący jest odpowiedzialny za ubezpieczoną wysyłkę zwrotną i poniesione już koszty wysyłki sprzedawcy.

.