Twój kod kuponu [kod] jest aktywny. Udanych zakupów!

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ecomnio Operations UG, Domänenweg 1C, 31171 Nordstemmen (zwany dalej "Dostawcą" lub "my") jest twórcą i operatorem "GYMTASTIC®". Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i przestrzegamy przepisów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników.
Poniższe oświadczenie zawiera przegląd tego, w jaki sposób gwarantujemy ochronę danych i jakiego rodzaju dane są gromadzone w jakim celu.

1. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

"Dane osobowe" to wszystkie indywidualne szczegóły dotyczące sytuacji osobistej lub faktycznej użytkownika. Obejmuje to wszystkie informacje, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości użytkownika (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane bankowe itp.).

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podlega wyłącznie obowiązującym przepisom prawa. Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego i z najwyższą starannością przetwarzania danych dostarczonych przez użytkownika.

Strona internetowa "GYMTASTIC®" i nasze systemy są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione. Pomimo regularnych kontroli, całkowita ochrona przed wszelkimi zagrożeniami nie jest jednak możliwa.


2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi, świadczenia i ulepszania usług oferowanych naszym klientom. Wykorzystujemy dane otrzymane od użytkownika, aby:
- świadczenia użytkownikowi naszych usług, w tym w celu przyznania użytkownikowi dostępu do jego profilu i naszej witryny internetowej, - identyfikowania użytkownika jako zarejestrowanego użytkownika podczas logowania i ponownego odwiedzania naszej witryny internetowej, - przetwarzania płatności, - świadczenia usług logistycznych, w tym śledzenia przesyłek,
- w celu ulepszania witryny internetowej i naszych usług, - w celu udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika i oferowania odpowiednich usług dla klientów, - w celu wysyłania użytkownikowi naszego biuletynu, - w celu polecania użytkownikowi spersonalizowanych ofert w witrynie internetowej, - w celu umożliwienia naszym funkcjom udostępniania w sieciach społecznościowych;
Obejmuje to zapewnienie użytkownikowi możliwości łączenia się z członkami jego sieci, którzy są zarówno klientami GYMTASTIC, jak i jednej lub większej liczby sieci społecznościowych, - w celu wykonywania różnych wewnętrznych działań biznesowych, np. B.


analizowanie danych, monitorowanie, nadzór i środki zapobiegawcze w celu ochrony przed oszustwami, opracowywanie nowych produktów i usług, ulepszanie lub korygowanie strony internetowej lub naszych usług, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej, - zapewnianie zgodności z przepisami i procedurami prawnymi oraz spełnianie wymogów organów publicznych i rządowych, obowiązujących standardów branżowych i naszych wewnętrznych wytycznych, - egzekwowanie naszych warunków i postanowień, - ochrona naszej działalności lub działalności naszych podmiotów powiązanych, - egzekwowanie naszych warunków i postanowień, - ochrona naszej działalności lub działalności naszych podmiotów powiązanych, - egzekwowanie naszych warunków i postanowień, - egzekwowanie naszych warunków i postanowień, - egzekwowanie naszych warunków i postanowień, - egzekwowanie naszych warunków i postanowieńochrony naszej działalności i/lub działalności naszych podmiotów stowarzyszonych, - ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa i/lub własności i/lub praw naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób, - umożliwienia nam skorzystania z możliwych środków prawnych i ograniczenia wszelkich szkód, jakie możemy ponieść. Będziemy również wykorzystywać te informacje w inny sposób, o którym poinformujemy osobno w momencie ich gromadzenia.

3. GROMADZENIE DANYCH PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Podczas korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli użytkownik nie rejestruje się ani w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer (tzw. "pliki dziennika serwera").Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia mu strony internetowej: - odwiedzana przez nas strona internetowa - data i godzina w momencie dostępu - ilość przesłanych danych w bajtach - źródło/odnośnik, z którego użytkownik wszedł na stronę - używana przeglądarka - używany system operacyjny - używany adres IP (zanonimizowany, jeśli dotyczy - ang.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki niezgodnego z prawem wykorzystania.

4. NEWSLETTER / COFNIĘCIE ZGODY NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA

Na stronie internetowej GYMTASTIC® użytkownicy mają możliwość zapisania się do naszego firmowego newslettera. Stosowana w tym celu maska wprowadzania danych określa, jakie dane osobowe są przekazywane do administratora w przypadku zamówienia newslettera.

GYMTASTIC® regularnie informuje swoich klientów za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstwa. Newsletter naszej firmy może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy


a) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz b) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu otrzymywania newslettera.

Ze względów prawnych na adres e-mail wprowadzony przez osobę, której dane dotyczą po raz pierwszy w celu otrzymywania newslettera, wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem, z zastosowaniem procedury podwójnej zgody. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbędne do późniejszego śledzenia (ewentualnego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i w związku z tym służy jako ochrona prawna dla administratora.

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub rejestracji w tym zakresie, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub w przypadku zmiany okoliczności technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać anulowana przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam w celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link umożliwiający wycofanie zgody. Możliwe jest również zrezygnowanie z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowanie administratora o tym w inny sposób.

Zgodę na otrzymywanie newslettera można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, powiadamiając o tym dostawcę przy użyciu następujących danych kontaktowych

E-mail: kundenservice@gymtastic.de

Ecomnio Operations UG, Domänenweg 1C, 31171 Nordstemmen

Użytkownik nie poniesie żadnych kosztów w związku z odwołaniem zgody na otrzymywanie newslettera, z wyjątkiem kosztów transmisji zgodnie z odpowiednią stawką podstawową operatora telefonicznego/internetowego.

Powiadomienia SMS

Marketing tekstowy i powiadomienia: Subskrybując powiadomienia tekstowe, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powtarzających się automatycznych wiadomości marketingowych od wszystkich firm należących do marki parasolowej SECRET BRANDS na podany numer telefonu. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Odpowiedz STOP, aby zrezygnować z subskrypcji. HELP, aby uzyskać pomoc. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i transmisję danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i Warunkach użytkowania.

5. PRZETWARZANIE DANYCH PODCZAS OTWIERANIA KONTA KLIENTA I PRZETWARZANIA UMOWY

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli użytkownik przekaże je nam w celu wykonania umowy lub podczas otwierania konta klienta. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Użytkownik może usunąć swoje konto klienta w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres kundenservice@gymtastic.de. Przechowujemy i wykorzystujemy dane podane przez użytkownika w celu realizacji umowy. Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta dane zostaną zablokowane w odniesieniu do okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych i usunięte po upływie tych okresów, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub prawnie dozwolone dalsze wykorzystywanie danych zostało przez nas zastrzeżone, o czym poinformujemy użytkownika poniżej.

W celu realizacji zamówienia użytkownika współpracujemy z usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami. Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostarczenia towarów. Dane dotyczące płatności użytkownika zostaną przekazane instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji płatności.
Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. INTEGRACJA Z FACEBOOK

Oferujemy możliwość polecania ofert, produktów, promocji i wiadomości za pośrednictwem Facebooka. W tym celu korzystamy z wtyczek społecznościowych Facebooka. Usługi te są oferowane przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku podczas wizyty na stronie smilesecret.de, Facebook może przypisać odwiedzane strony do jego konta na Facebooku. Poprzez interakcję z wtyczkami społecznościowymi (klikanie itp.) informacje generowane przez interakcję są przesyłane do Facebooka i tam przechowywane. Można temu zapobiec, wylogowując się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

Możliwe jest również zablokowanie wtyczek społecznościowych Facebooka w ogóle. W tym celu dostępne są rozszerzenia dla danej przeglądarki (np. Facebook Blocker), które należy zainstalować i aktywować dla danej przeglądarki.

Informacje o ochronie danych Facebooka i inne opcje ustawień prywatności można znaleźć na stronieFacebooka (http://de-de.facebook.com/about/privacy/).

7. WTYCZKA YOUTUBE

Ta witryna korzysta z wtyczek YouTube. Usługi te są świadczone przez Youtube, LLC, Cherry Ave, Stany Zjednoczone (Youtube), reprezentowaną przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (Google).

Gdy strona internetowa jest otwierana w przeglądarce, kod przycisku "Youtube" jest pobierany bezpośrednio z serwera Youtube/Google przez przeglądarkę i zintegrowany ze stroną internetową "GYMTASTIC®", która pojawia się w przeglądarce. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych pobieranych przez YouTube/Google.

Zgodnie z własnymi informacjami Google gromadzi informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu przycisku YouTube, tj. adres internetowy, a także adres IP i inne informacje związane z przeglądarką. Google ujednolicił swoją politykę prywatności w dniu 1 marca 2012 roku. Aktualna polityka prywatności nie zawiera już żadnych informacji na temat korzystania z przycisku YouTube.

Jeśli użytkownik jest zalogowany do serwisu YouTube za pomocą swojego konta, zebrane informacje zostaną przypisane do jego konta/konta Google. Poprzez interakcję z wtyczkami YouTube (kliknięcie itp.), informacje generowane przez interakcję są przesyłane do YouTube/Google i tam przechowywane. Można temu zapobiec, wylogowując się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Zgodnie z własnymi informacjami Google nie rejestruje wizyt użytkownika w Internecie ani jego stałej historii przeglądania i nie analizuje w żaden inny sposób jego wizyty na stronie z przyciskiem YouTube. Google przechowuje jednak pewne dane dotyczące wizyty użytkownika przez krótki czas, zwykle przez około dwa tygodnie, w celu konserwacji systemu i rozwiązywania problemów. Dane te nie są jednak uporządkowane według indywidualnych profili, nazw użytkowników lub adresów URL.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych przez YouTube/Google oraz ustawień można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Prosimy również o zapoznanie się z tymi informacjami, ponieważ przepisy dotyczące ochrony danych w produktach Google są regularnie aktualizowane i dostosowywane ze względu na rozszerzone funkcje.

8. WTYCZKA INSTAGRAM

Ta strona internetowa korzysta z wtyczek Instagram. Usługi te są świadczone przez Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Po otwarciu strony internetowej w przeglądarce kod wtyczki Instagram jest pobierany bezpośrednio z serwera Instagram przez przeglądarkę i integrowany ze stroną internetową "GYMTASTIC" wyświetlaną w przeglądarce. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych pobieranych przez Instagram.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych przez Instagram oraz ustawień można znaleźć tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Prosimy również o zapoznanie się z tymi informacjami, ponieważ przepisy dotyczące ochrony danych w produktach Instagram są regularnie aktualizowane i dostosowywane ze względu na rozszerzone funkcje.

9. GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP jest anonimizowany przez nas (anonym-zeIp() tzw. maskowanie IP), dlatego adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu dostawcy w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dostawcy innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).


Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

10. KORZYSTANIE Z GOOGLE ADWORDS

Strona internetowa "GYMTASTIC®" korzysta z internetowego programu reklamowego "Google AdWords" oraz, w ramach Google AdWords, śledzenia konwersji Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Korzystamy z Google AdWords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google AdWords). Możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe w odniesieniu do danych kampanii reklamowej. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem reklam, które są interesujące dla użytkownika, dzięki czemu nasza strona internetowa jest bardziej interesująca dla użytkownika i uzyskujemy uczciwą kalkulację kosztów reklamy.

Plik cookie do śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Użytkownik nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://policies.google.com/privacy?gl=de.


11 PLIKI COOKIE

Pliki cookie to niewielkie informacje, które witryna internetowa przechowuje na dysku twardym komputera, tabletu lub smartfona użytkownika. Należy pamiętać, że HTML5 wprowadził funkcję Web Storage, która jest porównywalna z plikami cookie i dlatego traktujemy ją jako plik cookie poniżej.

Pliki cookie zawierają informacje, które witryna wykorzystuje w celu poprawy wydajności komunikacji między użytkownikiem a przeglądarką internetową. Pliki cookie identyfikują komputer lub urządzenie, a nie użytkownika.

Ustawiamy sesyjne pliki cookie, stałe pliki cookie, sesyjne pliki cookie dla HTML5 sessionStorage i HTML5 localStorage, a także obiekty HTML5 sessionStorage, które są tymczasowe i są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookie są przechowywane przez dłuższy czas i pozostają na komputerze użytkownika do momentu ich usunięcia. Stałe pliki cookie wygasają lub są usuwane po pewnym czasie, który jest określony przez plik cookie, ale są odnawiane przy każdej wizycie na stronie internetowej. Obiekty HTML5 localStorage są trwałe i pozostają na komputerze użytkownika do momentu ich usunięcia.

Użytkownik może zapobiec ustawieniu pliku cookie, ustawiając przeglądarkę internetową w taki sposób, aby wszystkie pliki cookie były usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Pliki cookie przechowywane na komputerze można również usunąć w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym na temat zagrożeń związanych z plikami cookie, można znaleźć pod następującym linkiem na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds.

Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celówGenerowanie statystyk: do pomiaru ruchu na stronie internetowej, takich jak liczba odwiedzających stronę internetową, z jakiej domeny pochodzą odwiedzający, jakie strony odwiedzają na stronie internetowej i w jakich obszarach geograficznych znajdują się odwiedzający. Monitorowanie wydajności strony internetowej i korzystania z naszej strony internetowej: do monitorowania wydajności strony internetowej, naszych aplikacji i infrastruktury oraz sposobu korzystania z naszej strony internetowej.

Procedury logowania i poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej: w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika na stronie internetowej, co obejmuje zapamiętywanie nazwy użytkownika i hasła przy ponownym odwiedzeniu strony internetowej, a także zapamiętywanie przeglądarki i preferowanych ustawień (np. preferowanego języka).

Używamy również plików cookie do wyświetlania odpowiednich reklam na stronie internetowej, w tym reklam opartych na zainteresowaniach, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Korzystamy z usług stron trzecich w celu dostarczania tych reklam podczas odwiedzania Witryny i innych witryn internetowych. Te osoby trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie samodzielnie lub w połączeniu z sygnalizatorami WWW i innymi technologiami śledzenia w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej Witryny i innych witryn internetowych.

12. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Art. 6(1)(a) RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń wzajemnych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

13. PRAWNY OBOWIĄZEK UJAWNIENIA DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Pragniemy zauważyć, że w niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania danych osobowych użytkownika stronom trzecim (np. w przypadku środków egzekwowania prawa).


14. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Chcielibyśmy pokrótce poinformować użytkownika o prawach do ochrony danych, z których może skorzystać w stosunku do nas: Prawo do informacji i dostępu Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych w dowolnym momencie.W tym celu należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@gymtastic.de. Prawo do sprostowania danych GYMTASTIC® może przetwarzać wyłącznie prawidłowe dane osobowe dotyczące użytkownika.Jeśli użytkownik odkryje - na przykład korzystając z prawa do informacji - że jego dane są lub stały się niedokładne, jesteśmy zasadniczo zobowiązani do ich niezwłocznego poprawienia. Prawo do usunięcia Jeśli użytkownik chce, aby jego konto zostało usunięte, powinien wysłać do nas wiadomość e-mail na adres kundenservice@gymtastic.de z adresu e-mail użytego do rejestracji u nas. Prosimy również o podanie pełnego imienia i nazwiska.
Prawo do sprzeciwu Jeśli użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych opisanemu w niniejszej polityce prywatności, poinformujemy go o tym w odpowiednim momencie.

Masz również możliwość wygodnego skorzystania z prawa do sprzeciwu w odpowiednich punktach. Zasadniczo masz prawo sprzeciwić się (dalszemu) przetwarzaniu danych w przypadku przetwarzania opartego na podstawie prawnej "uzasadnionego interesu" i przetwarzania opartego na zgodzie. Prawo do złożenia skargi do organów nadzorczych Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz to zrobić, na przykład, kontaktując się z organem ochrony danych właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub kraju związkowego lub z organem ochrony danych właściwym dla nas.Ochrony Danych i Wolności Informacji. Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub - o ile jest to technicznie wykonalne - do zażądania przekazania danych stronie trzeciej.


15. DALSZE INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH W "GYMTASTIC®"

Zaufanie do ochrony danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego jesteśmy zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej polityce prywatności, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem kundenservice@gymtastic.de.


16 Messengerpeople


Wysyłając wiadomość startową, wyrażam zgodę na obowiązywanie wewnętrznych przepisów Gymtastic dotyczących ochrony danych. W szczególności wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych (nazwisko i imię, numer telefonu, identyfikator komunikatora, adres IP, zdjęcie profilowe i historia wiadomości) w kontekście korzystania z odpowiedniego komunikatora w celu wysyłania do mnie wiadomości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Do korzystania z usługi komunikatora wymagane jest aktywne konto u odpowiedniego dostawcy. Jestem również świadomy, żeGymtastic korzysta z MessengerPeople GmbH, Seidlstraße 8, 80335 Monachium jako dostawcy usług technicznych i podmiotu przetwarzającego w celu świadczenia tej usługi. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać swobodnie odwołana w dowolnym momencie; w tym celu wystarczy odpowiednie powiadomienie(Gymtastic ). Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich politykach prywatności Gymtastic, usług komunikatora i MessengerPeople GmbH.

Status 01 listopad 2022