Dein Gutscheincode [code] ist aktiv. Happy Shopping!

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH

GYMTASTIC® UG, Domänenweg 1C, 31171 Nordstemmen (zwany dalej "dostawcą" lub "my") jest twórcą i operatorem "GYMTASTIC®". Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i przestrzegamy przepisów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników. Poniższe oświadczenie zawiera przegląd tego, w jaki sposób gwarantujemy ochronę danych i jakiego rodzaju dane są gromadzone w jakim celu.

1. ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

"Dane osobowe" to wszystkie indywidualne szczegóły dotyczące okoliczności osobistych lub faktycznych. Obejmuje to wszystkie informacje, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości użytkownika (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane bankowe itp.).

Zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podlega wyłącznie obowiązującemu prawu. Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego i z najwyższą starannością przetwarzania podanych danych.

Strona internetowa "GYMTASTIC®" i nasze systemy są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione. Jednakże, pomimo regularnych kontroli, całkowita ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa.


2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi, świadczenia i ulepszania usług, które oferujemy naszym klientom. Używamy danych, które otrzymujemy od użytkownika, aby:

- świadczenia Ci naszych usług, w tym do przyznawania Ci dostępu do Twojego profilu i naszej strony internetowej,
- identyfikowania Cię jako zarejestrowanego użytkownika, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej i odwiedzasz ją ponownie,
- przetwarzania płatności,
- świadczenia usług logistycznych, w tym śledzenia przesyłek,
- ulepszania strony internetowej i naszych usług,
- odpowiadania na pytania i zapewniania odpowiedniej obsługi klienta,
- wysyłania newslettera,
- polecania spersonalizowanych ofert na stronie internetowej,
- włączania funkcji udostępniania w mediach społecznościowych; Obejmuje to zapewnienie użytkownikowi możliwości łączenia się z członkami jego sieci, którzy są zarówno klientami GYMTASTIC, jak i jednej lub większej liczby sieci społecznościowych,
- wykonywanie różnych wewnętrznych działań biznesowych, np. B. analizowanie danych, monitorowanie, nadzór i środki zapobiegawcze w celu ochrony przed próbami oszustwa, opracowywanie nowych produktów i usług, ulepszanie lub korygowanie strony internetowej lub naszych usług, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej,
- zapewnienie zgodności z przepisami i procedurami prawnymi oraz spełnianie wymogów organów publicznych i rządowych, obowiązujących standardów branżowych i naszych wewnętrznych polityk,
- egzekwowanie naszych warunków i postanowień,
- ochrona naszej działalności lub działalności naszych podmiotów powiązanych,
- zapewnienie, że nasza działalność biznesowa jest zgodna z wymogami obowiązujących przepisów prawa i regulacji,
- ochrona naszych praw i prywatności, w tym prywatności użytkowników i członków naszej sieci.
- ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób,
- umożliwienia nam skorzystania z możliwych środków prawnych i ograniczenia wszelkich szkód, jakie możemy ponieść.

Będziemy również wykorzystywać te informacje w inny sposób, o którym poinformujemy osobno w momencie ich gromadzenia.

3. ZBIERANIE DANYCH PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli użytkownik nie rejestruje się ani w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer (tzw. "pliki dziennika serwera"). Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia mu strony internetowej:

- Odwiedzana przez nas strona internetowa
- Data i godzina w momencie dostępu
- Ilość przesłanych danych w bajtach
- Źródło/odnośnik, z którego użytkownik uzyskał dostęp do strony
- Używana przeglądarka
- Używany system operacyjny
- Używany adres IP (jeśli dotyczy: w formie zanonimizowanej)
- Używany adres IP (jeśli dotyczy: w formie zanonimizowanej).Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki niezgodnego z prawem użytkowania.

4. NEWSLETTER / WYCOFANIE ZGODY NA NEWSLETTER

Na stronie internetowej GYMTASTIC® użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszej firmy. Maska wprowadzania danych używana w tym celu określa, jakie dane osobowe są przekazywane do administratora podczas zamawiania newslettera.

GYMTASTIC® regularnie informuje swoich klientów za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstwa. Newsletter przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, wyłącznie jeżeli

>

a) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz
b) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się do wysyłki newslettera.

Z przyczyn prawnych na adres e-mail wprowadzony przez osobę, której dane dotyczą po raz pierwszy w celu otrzymywania newslettera wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem przy użyciu procedury podwójnej zgody. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc śledzić (ewentualne) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie, a zatem służy jako ochrona prawna dla administratora.

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub rejestracji w tym zakresie, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian okoliczności technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać anulowana przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam w celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link umożliwiający wycofanie zgody. Możliwe jest również zrezygnowanie z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowanie administratora o tym w inny sposób.

Zgodę na otrzymywanie newslettera można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, składając dostawcy oświadczenie o odwołaniu zgody, korzystając z następujących danych kontaktowych:

E-mail: kundenservice@gymtastic.de

GYMTASTIC® UG, Domänenweg 1C, 31171 Nordstemmen

>

Nie poniesiesz żadnych kosztów w związku z anulowaniem zgody na otrzymywanie newslettera, z wyjątkiem kosztów transmisji zgodnie z odpowiednią podstawową taryfą operatora telefonicznego/internetowego.

Powiadomienie SMS

Marketing tekstowy i powiadomienia: Subskrybując powiadomienia tekstowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powtarzających się automatycznych wiadomości marketingowych od wszystkich firm należących do marki parasolowej SECRET BRANDS na podany numer telefonu. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Odpowiedz STOP, aby zrezygnować z subskrypcji. HELP, aby uzyskać pomoc. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i transmisję danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i Warunkach użytkowania.

5. PRZETWARZANIE DANYCH PRZY OTWIERANIU KONTA KLIENTA ORAZ W CELU OPRACOWANIA UMOWY

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli użytkownik przekaże je nam w celu realizacji umowy lub podczas otwierania konta klienta. Jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Konto klienta można usunąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres kundenservice@gymtastic.de . Przechowujemy i wykorzystujemy dane dostarczone przez użytkownika w celu realizacji umowy. Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta dane zostaną zablokowane w odniesieniu do okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych i usunięte po upływie tych okresów, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub prawnie dozwolone dalsze wykorzystywanie danych zostało przez nas zastrzeżone, o czym poinformujemy użytkownika poniżej.

W celu realizacji zamówienia użytkownika współpracujemy z usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami. Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostarczenia towarów. Dane dotyczące płatności użytkownika zostaną przekazane instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji płatności. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. INTEGRACJA Z FACEBOOK

Oferujemy możliwość polecania ofert, produktów, promocji i wiadomości za pośrednictwem Facebooka. W tym celu korzystamy z wtyczek społecznościowych Facebooka. Usługi te są oferowane przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas wizyty na smilesecret.de, Facebook może przypisać odwiedzane strony do Twojego konta na Facebooku. Poprzez interakcję z wtyczkami społecznościowymi (klikanie itp.), informacje generowane przez interakcję są przesyłane do Facebooka i tam przechowywane. Można temu zapobiec, wylogowując się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Możliwe jest również zablokowanie wtyczek społecznościowych z Facebooka w ogóle. W tym celu istnieją rozszerzenia dla danej przeglądarki (np. Facebook Blocker), które należy zainstalować i aktywować dla danej przeglądarki.

Informacje o ochronie danych Facebooka i inne opcje ustawień prywatności są dostępne na Facebooku (http://de-de.facebook.com/about/privacy/).

7. YOUTUBE PLUGIN

Ta strona korzysta z wtyczek YouTube. Usługi te są świadczone przez Youtube, LLC, Cherry Ave, Stany Zjednoczone (Youtube), reprezentowaną przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (Google).

Po otwarciu strony internetowej w przeglądarce, kod przycisku "YouTube" jest pobierany bezpośrednio z serwera YouTube/Google przez przeglądarkę i zintegrowany ze stroną internetową "GYMTASTIC®", która pojawia się w przeglądarce. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych pobieranych przez YouTube/Google.

Zgodnie z własnymi informacjami Google gromadzi informacje o stronie wyświetlanej po kliknięciu przycisku YouTube, tj. adres internetowy, a także adres IP i inne informacje związane z przeglądarką. Google ujednolicił swoją politykę prywatności w dniu 1 marca 2012 roku. Obecna polityka prywatności nie zawiera już żadnych informacji na temat korzystania z przycisku YouTube.

Jeśli użytkownik jest zalogowany do serwisu YouTube za pomocą swojego konta, zebrane informacje zostaną przypisane do jego konta/konta Google. Poprzez interakcję z wtyczkami YouTube (klikanie itp.) informacje generowane przez interakcję są przesyłane do YouTube/Google i tam przechowywane. Można temu zapobiec, wylogowując się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Według własnych informacji, Google nie rejestruje na stałe odwiedzin użytkownika w Internecie ani historii przeglądania i nie analizuje w żaden inny sposób odwiedzin użytkownika na stronie z przyciskiem YouTube. Google przechowuje jednak pewne dane dotyczące wizyty użytkownika przez krótki czas, zwykle przez około dwa tygodnie, w celu konserwacji systemu i rozwiązywania problemów. Dane te nie są jednak uporządkowane według indywidualnych profili, nazw użytkowników lub adresów URL.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych użytkownika przez YouTube/Google oraz ustawień można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=pl.

.

Prosimy również o zapoznanie się z nimi, ponieważ polityka prywatności produktów Google jest regularnie aktualizowana i dostosowywana ze względu na rozszerzone funkcje.

8. PLUGIN INSTAGRAM

Ta strona korzysta z wtyczek Instagram. Usługi te są świadczone przez Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Po otwarciu strony internetowej w przeglądarce, kod wtyczki Instagram jest pobierany bezpośrednio z serwera Instagram przez przeglądarkę i zintegrowany ze stroną internetową "GYMTASTIC", która pojawia się w przeglądarce. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych pobieranych przez Instagram.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych użytkownika przez Instagram, a także ustawień, można znaleźć tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych użytkownika przez Instagram.

Prosimy również o zapoznanie się z nimi, ponieważ polityka prywatności produktów Instagram jest regularnie aktualizowana i dostosowywana ze względu na rozszerzone funkcje.

9. GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP jest anonimizowany przez nas (anonym-zeIp() tzw. maskowanie IP), dlatego adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu dostawcy w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dostawcy innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Dalsze informacje na temat Google Analytics znajdują się tutaj : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

10.

10 UŻYCIE GOOGLE ADWORDS

Strona internetowa "GYMTASTIC®" korzysta z internetowego programu reklamowego "Google AdWords" oraz, w ramach Google AdWords, śledzenia konwersji Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Korzystamy z Google AdWords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google AdWords). Możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe w odniesieniu do danych kampanii reklamowej. W ten sposób dążymy do wyświetlania reklam, które są dla Ciebie interesujące, dzięki czemu nasza strona internetowa jest dla Ciebie bardziej interesująca i uzyskujemy uczciwą kalkulację kosztów reklamy.

Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Użytkownik nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://policies.google.com/privacy?gl=de.


11. COOKIES

Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które witryna przechowuje na dysku twardym komputera, tabletu lub smartfona. Należy pamiętać, że HTML5 wprowadził funkcję Web Storage, która jest porównywalna z plikami cookie i dlatego uważamy ją za plik cookie poniżej.

Pliki cookie zawierają informacje, których witryna używa w celu poprawy wydajności komunikacji między użytkownikiem a przeglądarką internetową. Pliki cookie identyfikują komputer lub urządzenie, a nie użytkownika.

Ustawiamy sesyjne pliki cookie, stałe pliki cookie, sesyjne pliki cookie dla HTML5 sessionStorage i HTML5 localStorage, a także obiekty HTML5 sessionStorage, które są tymczasowe i są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookie są przechowywane przez dłuższy czas i pozostają na komputerze użytkownika do momentu ich usunięcia. Stałe pliki cookie wygasają lub są usuwane po pewnym czasie, który jest określony przez plik cookie, ale są odnawiane przy każdej wizycie na stronie internetowej. Obiekty HTML5 localStorage są trwałe i pozostają na komputerze użytkownika do momentu ich usunięcia.

Ustawianiu plików cookie można zapobiec, konfigurując przeglądarkę internetową w taki sposób, aby wszystkie pliki cookie były usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Pliki cookie przechowywane na komputerze można również usunąć w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym na temat zagrożeń związanych z plikami cookie, można znaleźć pod następującym linkiem na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds.

Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

Generowanie statystyk: do pomiaru ruchu na stronie internetowej, takich jak liczba odwiedzających stronę internetową, z jakiej domeny pochodzą odwiedzający, jakie strony odwiedzają na stronie internetowej i w jakich obszarach geograficznych znajdują się odwiedzający.

Monitorowanie wydajności strony internetowej i korzystania z naszej strony internetowej: do monitorowania wydajności strony internetowej, naszych aplikacji i infrastruktury oraz sposobu korzystania z naszej strony internetowej.

Procedury logowania i poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej: w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika na stronie internetowej, co obejmuje funkcję przypominania nazwy użytkownika i hasła przy ponownym odwiedzeniu strony internetowej, a także funkcję przypominania o przeglądarce i preferowanych ustawieniach (np. preferowany język).

Używamy również plików cookie do wyświetlania odpowiednich reklam w witrynie, w tym reklam opartych na zainteresowaniach, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Korzystamy z usług stron trzecich w celu dostarczania tych reklam podczas odwiedzania Witryny i innych witryn internetowych. Te strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie samodzielnie lub w połączeniu z sygnalizatorami WWW i innymi technologiami śledzenia w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej Witryny i innych witryn internetowych.

12. podstawa prawna przetwarzania

Art. 6(1)(a) RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń wzajemnych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

13. PRAWNY OBOWIĄZEK UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych osobowych stronom trzecim (np. w przypadku postępowania karnego).


14. TWOJE PRAWA

Chcielibyśmy krótko poinformować Cię o prawach do ochrony danych, z których możesz skorzystać wobec nas:

Prawo do informacji i dostępu

Masz prawo do otrzymania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych w dowolnym momencie. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres info@gymtastic.de.

Prawo do sprostowania

GYMTASTIC® może przetwarzać wyłącznie prawidłowe dane osobowe użytkownika. Jeśli użytkownik odkryje - na przykład korzystając z prawa do informacji - że jego dane są nieprawidłowe lub stały się nieprawidłowe, jesteśmy zasadniczo zobowiązani do ich niezwłocznego poprawienia.

Prawo do usunięcia

Jeśli użytkownik chce usunąć swoje konto, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres kundenservice@gymtastic.de z adresu e-mail użytego do rejestracji u nas. Prosimy również o podanie pełnego imienia i nazwiska.


Prawo do sprzeciwu

Jeśli użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych opisanemu w niniejszej polityce prywatności, poinformujemy go o tym w odpowiednim momencie. Użytkownik ma również możliwość wygodnego skorzystania z prawa do sprzeciwu w odpowiednich punktach.

Zasadniczo użytkownik ma prawo sprzeciwić się (dalszemu) przetwarzaniu danych w przypadku przetwarzania opartego na podstawie prawnej "uzasadnionego interesu" oraz przetwarzania opartego na zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi do organów nadzorczych

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych. Możesz skontaktować się na przykład z organem ochrony danych właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub kraju związkowego lub z organem ochrony danych właściwym dla nas. Jest to berliński komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji.

Przenoszenie danych

Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub - jeśli jest to technicznie wykonalne - do żądania przekazania danych stronie trzeciej.


15. DALSZE INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH W "GYMTASTIC®"

Twoje zaufanie do ochrony danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego jesteśmy zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej polityce prywatności, można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem kundenservice@gymtastic.de . .


16. messengerpeople

Wysyłając wiadomość startową, wyrażam zgodę na obowiązywanie wewnętrznych przepisów o ochronie danych osobowych Gymtastic .Jestem również świadomy, że Gymtastic korzysta z MessengerPeople GmbH, Seidlstraße 8, 80335 Monachium jako dostawcy usług technicznych i podmiotu przetwarzającego dane w celu świadczenia tej usługi.
Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać swobodnie odwołana w dowolnym momencie; w tym celu wystarczy odpowiednie powiadomienie (Gymtastic . Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich politykach prywatności Gymtastic, usług komunikatora i MessengerPeople GmbH.

>

Stan na 01 listopada 2022